NOVA TEHNOLOGIJA

Kontrolirano vremensko otpuštanje dušika za preživače.

Zanima vas

Obratite nam se za savjet i više informacija o proizvodima.

Izbalansirana prehrana preživača

MIKROBNI PROTEINI

  • Mikrobni proteini sintetizirani u buragu osiguravaju više od 50% aminokiselina za preživače ako je obrok balansiran
  • Probavljivost mikrobnog proteina je veća od 85% i aminokiselinski sastav je sličan sastavu mišića i mlijeka
  • Mikrobni protein ima konstantan sastav i nije pod utjecajem promjene obroka

Rješenje za prebrzo resorbiranje dušika

SPOROOTPUŠTAJUĆI DUŠIK

  • NutriBos N78 i NutriBos N65 sadrže mikroinkapsuliranu ureju, obloženu masnom ovojnicom kako bi vremenskim otpuštanjem osigurali trajni izvor dušika (N) za bakterije u buragu preživača.
  • Odgovaraju povećanim potrebama za dušikom kravama u laktaciji.
  • Odgovaraju proteinskim potrebama goveda u rastu.

PREDNOST U PROIZVODNJI

  • NutriBos N je visoko koncentrirani izvor bjelančevina što osigurava jednostavnije podizanje koncentracije proteina u smjesi ili superu. Obrok za preživače je lakše normirati, što kod visoko proizvodnih krava znači više prostora za energetske komponente, a kod tovnih goveda jeftiniji i kvalitetniji obrok
  • NutriBos N svojim produljenim otpuštanjem osigurava dušik za bakterije između obroka, te pridonosi boljoj probavi i većoj iskoristivosti hrane, posredno većoj proizvodnji mesa i mlijeka, te višoj koncentraciji proteina i masti u mlijeku

Info

NUTRIBOS d.o.o. za trgovinu i usluge / Sjedište: Trpimirova 31, 10000 Zagreb / Trgovački sud u Zagrebu / MBS: 081053604 / OIB: 01149178463 / Temeljni kapital 20.000,00 uplaćen u cijelosti / Erste & Steirmarkische bank d.d., HR6224020061100800987

© Copyright - Nutribos